نمایش 1–12 از 30 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

بسته آموزشی غیر حضوری نظام پیشنهادها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بسته آموزشی غیر حضوری آینده پژوهی و تکنیک های آن نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بسته آموزشی غیر حضوری آیین نگارش و مکاتبات اداری نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بسته آموزشی غیر حضوری استاندارد بین المللی خدمات یادگیری ISO 29990 تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بسته آموزشی غیر حضوری استاندارد بین المللی مدیریت آموزش ISO 10015 تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بسته آموزشی غیر حضوری اصول تدوین متن و ارایه سخنرانی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بسته آموزشی غیر حضوری اصول سرپرستی نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بسته آموزشی غیر حضوری ایمنی و بهداشت در محیط کار نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بسته آموزشی غیر حضوری بودجه ریزی عملیاتی نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بسته آموزشی غیر حضوری پایش، بهبود و ارتقای سلامت اداری تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بسته آموزشی غیر حضوری تصمیم گیری و روش های حل مسئله تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بسته آموزشی غیر حضوری جهاد اقتصادی در سازمان ها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران